TARİHİ CAMİLERİMİZ, ERTUĞRUL TEKKE CAMİİ

Beşiktaş’ta, Barbaros Bulvarı’nın sağında, Yıldız Mahallesinde, Serencebey Yokuşu Yıldız Caddesi üzerinde yer almaktadır. Cami, 1887’de Sultan II. Abdülhamid tarafından Şazeli Tarikatı Medeni Kolu’nun kurucusu Trablusgarblı Şeyh Hamza Zafir (1823 - 1903) adına yaptırılmıştır. Cami, tekke, misafirhane, türbe ve kütüphanesiyle bir kompleks (külliye) şeklindedir. Caminin adı, Osmanlı Hanedanı’nın Ceddi Ertuğrul Gazi’nin hatırasını canlandırma arzusu ile Sultan II. Abdülhamid’in yine bu maksatla Domaniç Türklerinden oluşturduğu Ertuğrul Alayının ibadetine tahsis edilmesinden kaynaklanmaktadır. Cami ve tekkenin varlık sebebi ise, sultan II. Abdülhamid’in Panislamizm politikasının, Şeyh Zafir Efendinin Şazeliliğin yaygın olduğu Trablusgarp ve bütün kuzey Afrika’daki Müslümanlar üzerindeki büyük nüfuzuna dayanmaktadır. Caminin mimarı tespit edilememiştir, ancak türbenin mimarı İtalyan Raimondo d’Aronco’dur. Ertuğrul Tekke Camii, 1417 m²lik geniş bir avlu içinde 571 m² iç alana sahiptir. Avlunun dört giriş kapısı vardır. Dört adet avlu girişi içinde en gösterişli olanı, güneyinde Cuma selamlıklarında ve diğer ziyaretlerde padişah ile maiyetinin kullandığı, caminin hünkar dairesi ve mahfiline geçit veren kapının karşısında yer alır. Bir diğer avlu kapısı bulvar tarafından Mehmet Ali Bey sokaktan avluya girişi sağlar. Üçüncü ve dördüncü avlu kapıları ise Yıldız Caddesinden caminin doğusundaki avluya açılır. Ertuğrul Tekke Camii’nin bulunduğu arsa, Kuzeyde Yahya Kemal Parkı, batısında Mehmet Ali Bey Sokak, diğer yönlerde ise Yıldız Sarayına doğru kavisler çizerek uzanan Yıldız Caddesi ile sınırlıdır.