TARİHİ CAMİLERİMİZ, NUSRETİYE CAMİİ

Ampir(imparatorluk) üslubunun yoğun şekilde görüldüğü camide, yunan ve roma mimarisinden de izler bulacaksınız. Eski Mısır sanatından da etkilenen bu üslubun yansıması, Nusretiye Camii'nin mimarisi ve süslemelerinde görülebilir. Yer yer barok üsluptan da izler taşıyan camide süslü korkuluk levhaları ve soğan biçimli minareye dikkat edin. Meclis-i mebusan caddesi üzerinde, Sultan 2.Mahmut tarafından 1823-1826 yılları arasında Mimar Krikor Amira Balyan'a yaptırılan Camii mutlaka ziyaret edilmeli, namaz kılınmalı.